Om Bygg-Toppen AB

Byggtoppen Byggtoppen

Bygg-Toppen startades som enskild firma av Mikeal Johansson 2008. Mikael har mer än 15 års erfarenhet av det mesta inom byggnation.

Ganska snart behövdes personal anställas och i början av 2009 var vi 6 anställda. 2010 blev verksamheten registrerad som aktiebolag och vi har nu större kapacitet och möjlighet att ta mer omfattande uppdrag.

Bygg-Toppen AB - Skogsrydsvägen 114, 506 70 Frufällan. Tel: 0707 - 54 70 05 E-post: bygg-toppen(at)telia.com